Hier kan je je boekingsdetails raadplegen

DP-52223134966.JPEG

Algemene Verordening gegevensbescherming

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 

 
Het bedrijf Komfly - Onur Airbrokers, (hierna Komfly of "wij"), hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en volgt nauwgezet de naleving van de bepalingen bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens, met name de Europese verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (EU-verordening 2016/679 van 26 april 2016), de wet van 6 januari 1978 genaamd "Computing and Freedom" gewijzigd in 2004, evenals aanbevelingen van de CNIL (hierna de "geldende wetgeving").
 
Het doel van dit Privacybeleid (hierna "Charter") is om te beschrijven hoe en wanneer Komfly, als gegevensbeheerder, bepaalde persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt (hierna "Gegevensbescherming"). Gegevens die u naar hen toestuurt om aan uw behoeften te voldoen, maar ook om de kwaliteit van de door ons aangeboden diensten te optimaliseren en te verbeteren.
 
1. Bij welke gevallen is dit beleid van toepassing?
2. Welke gegevens worden verzameld door Komfly?
3. Hoe gebruiken we de gegevens die we verzamelen?
4. Welke cookies worden door Komfly gebruikt?
5. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
6. Wat zijn de categorieën ontvangers van uw gegevens?
7. Wat is de wettelijke basis voor uw gegevens?
8. Wat zijn uw rechten?
9. Worden uw gegevens overgedragen buiten de Europese Unie?
10. De bescherming van uw gegevens door Komfly.
11. Herziening van het Handvest
 
1.BIJ WELKE GEVALLEN IS DIT BELEID VAN TOEPASSING?
Dit charter informeert u over hoe en wanneer wij uw gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken:
u boekt een vlucht bij Komfly;
u bezoekt de Komfly-website (hierna de 'Site');
u abonneert op onze Komfly-nieuwsbrief (productinformatie en promotieaanbiedingen) en gepersonaliseerde inhoud;
u neemt contact op met onze klantenservice;
u neemt deel aan onze acties.
 
2. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

2.1 De informatie die u ons rechtstreeks stuurt
U verzendt ons gegevens, waaronder:
 • wanneer u zich op de Site registreert door het invullen van verschillende formulieren met betrekking tot uw account of het laden van Gegevens;
 • wanneer u zich abonneert op een pakketverblijf;
 • wanneer u deelneemt aan een actie;
 • bij het invullen van een vragenlijst;
 • wanneer u contact opneemt met onze klantenservice.

Deze informatie kan bijvoorbeeld bevatten:
uw naam (en) en voornaam (en),
uw geboortedatum,
uw geslacht,
uw postadres,
uw e-mailadres,
uw telefoonnummer (s),
uw betaalmiddelen,
uw boekingsgeschiedenis.

Hetzelfde geldt voor alle informatie die u ons geeft over mensen voor wie u een pakket boekt. U stemt hier in om hun voorafgaande toestemming te verkrijgen om hun gegevens te communiceren.
 
U kunt ervoor kiezen om ons geen bepaalde informatie te geven; Deze beslissing kan u echter een deel van de diensten en functies ontnemen die wij aanbieden. Informatie die essentieel is voor het leveren van onze services en functies, wordt aangegeven met een asterisk op onze verzamelformulieren.
 
2.2 Gegevens automatisch verzameld
Tijdens het bladeren op de Site kan Komfly, in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en uw rechten, gegevens verzamelen met betrekking tot:
 • de kenmerken van het besturingssysteem, de browser of apparaten (computer, tablet, smartphone) die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten;
 • uw locatie zoals uw IP-adres;
 • uw browsegeschiedenis en uw interacties met de inhoud van de Site, zoals de bezochte pagina's, de gebruikte zoekwoorden, de frequentie van uw bezoeken aan de Site, de advertenties waarop u klikt.
 
3. HOE GEBRUIKEN WIJ DE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN?
De browsegegevens worden met name verzameld door middel van cookies. Zie artikel 4 voor meer informatie over deze cookies.

3.1 Gegevens uit andere bronnen
Wij kunnen ook gegevens verzamelen via derden, inclusief sociale netwerken, wanneer u het account gebruikt dat u bij deze derden hebt om u te registreren of om verbinding te maken met onze services. Tijdens dit gebruik bent u op de hoogte van de Gegevens die de derde partij aan ons verzendt.
We gebruiken, bewaren en verwerken uw gegevens om uw vragen te verwerken, onze zakelijke relatie te beheren, onze services en hulpmiddelen te optimaliseren voor het creëren en onderhouden van een veiligere vertrouwensomgeving en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals we hierin specificeren. -na.
 
3.2 De tussen ons gesloten contracten uitvoeren
Wij gebruiken uw gegevens om het beheer van uw abonnement op een pakketverblijf en de uitvoering van de verschillende daarmee verband houdende diensten mogelijk te maken.
Uw gegevens worden gebruikt om uw betalingen te innen, om u per sms, e-mail of enig ander communicatiemiddel te informeren over de uitvoeringstermijnen van het contract dat ons bindt (informatie over uw reis, mogelijke vertragingen in het transport, extra services, etc.).
Als onderdeel van ons bedrijf kunnen we commerciële partners gebruiken wiens missie erin bestaat om namens ons bepaalde diensten te leveren.
We hebben bijvoorbeeld geen eigen vloot van vliegtuigen, treinen of bussen. We zijn dus verplicht om contracten met vervoerders te sluiten om u naar uw bestemming te brengen. Dientengevolge zullen sommige van uw gegevens (achternaam, voornaam, geboortedatum, enz.) worden doorgestuurd naar de vervoerder(s)  zodat hij uw ticket kan uitgeven.
Onze zakelijke partners mogen uw gegevens echter niet gebruiken voor andere doeleinden dan die nodig zijn om de door u gevraagde diensten te vervullen. Ten slotte zijn ze verplicht om hen te behandelen in strikte overeenstemming met de geldende wetgeving.
 
3.3 Geef u toegang tot de site en bepaalde services
De gegevens die u ons verstrekt, stellen ons in staat u te identificeren om toegang te krijgen tot uw account, welke toegang is beperkt tot geverifieerde personen.
 
3.4 Komfly-nieuws en gepersonaliseerde inhoud
Als u bij het reserveren van een reis, het aanmaken van uw account op de Site of later, het vakje aanvinkt of het formulier invult waarmee u komfly-nieuws kunt ontvangen (productinformatie en aanbiedingen) en gepersonaliseerde inhoud, zodat we uw gegevens kunnen gebruiken om met u te communiceren, afhankelijk van uw voorkeuren (inclusief e-mail, sms, telefoon of e-mail):
 
informatie met betrekking tot de site;
Uitnodigingen voor Komfly-evenementen die u mogelijk interesseren
informatie over onze aanbiedingen;
informatie over updates van het handvest of beveiligingsmaatregelen.
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de commerciële communicatie Komfly (i) door te klikken op de link waarmee u zich afmeldt of door de oppositieprocedure te volgen die is aangegeven in deze mededelingen, of (ii) door contact met ons op te nemen zoals beschreven in artikel 6 hieronder. U kunt zich ook tegen telefoongesprekken verzetten.
 
We kunnen uw gegevens ook gebruiken om u reclameboodschappen te sturen die van belang kunnen zijn voor u op sites van derden of op sociale mediaplatforms. Voor meer informatie over dit onderwerp, nodigen wij u uit om de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van uw gegevens rechtstreeks op deze sites en / of platforms van derden te lezen.
 
3.5 Voor profilering doeleinden
 
Wij kunnen uw gegevens ook verwerken als onderdeel van profileeroperaties.
Profilering bestaat uit geautomatiseerde gegevensverwerking die zijn ontworpen om uw interesses en voorkeuren te analyseren, te anticiperen en te evalueren om u gepersonaliseerde inhoud en commerciële aanbiedingen te sturen die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften.
 
Komfly deelt uw gegevens alleen met externe leveranciers om uw profiel en voorkeuren nauwkeuriger te bepalen en u zo relevantere inhoud te sturen. In ieder geval zal Komfly uw gegevens niet doorgeven aan commerciële partners.
 
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw Gegevens voor profileringsdoeleinden door uw Klantaccount te openen of door contact met ons op te nemen zoals beschreven in Artikel 6 hieronder.
 
3.6 Optimaliseer de site en onze services
 
Wij gebruiken uw gegevens voor het uitvoeren van onderzoeken, technische tests (inclusief anonimisering van uw gegevens), deduplicaties, die ons in staat stellen de site te verbeteren en optimaliseren en onze tools en services aan te passen. Het zal er bijvoorbeeld voor zorgen dat de weergave van onze verschillende inhoud is aangepast aan de terminal die u gebruikt, of ons in staat stellen om uw gegevens te hosten naar nog meer beveiligde servers, enz.
 
3.7 Verwerken van vorderingen
 
Wanneer u telefonisch contact opneemt met onze klantenservice, via het contactformulier op de site of op een andere manier die wordt aangeboden door Komfly (sociale netwerken, chat, enz.), Gebruiken wij uw gegevens (inclusief noteer uw oproepen met uw voorafgaande toestemming) voor:
u antwoorden en een oplossing bieden voor uw klacht;
zorg voor en volg de follow-up van uw claim;
de klantenservice verbeteren.
 
3.8 Voor interne statistieken en enquêtes
 
We kunnen uw gegevens gebruiken om verschillende statistische onderzoeken uit te voeren en / of om u te vragen deel te nemen aan onze eigen enquêtes.
 
3.9 Zorgen voor naleving van de wet en rechterlijke uitspraken
 
Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor:
reageren op een verzoek van een administratieve of gerechtelijke autoriteit, een vertegenwoordiger van de wet, een hulpfunctionaris of een rechterlijke beslissing;
zorg voor naleving van onze algemene verkoopvoorwaarden en het Charter;
onze rechten te beschermen en / of schadevergoeding te krijgen voor enige schade die we kunnen lijden of de gevolgen ervan te beperken;
om elke actie te voorkomen die in strijd is met de geldende wetgeving, met name in het kader van het voorkomen van het frauderisico.

4. WELKE COOKIES WORDEN DOOR CLUB MED GEBRUIKT?

4.1 Wat is een cookie?
Wanneer u de Site gebruikt, kan Komfly op uw medium (bijvoorbeeld een computer, tablet) via uw browser, een bestand genaamd "cookie" plaatsen. Hiermee kunt u tijdens de registratieperiode uw computer identificeren tijdens uw volgende bezoeken. Dus elke keer dat u de site bezoekt, kunnen de gegevens van uw vorige bezoek worden bewaard.
 
4.2 Welke cookies worden gebruikt?
 
Komfly gebruikt in het bijzonder de cookies die worden vermeld in de appendix van dit document.
 
a) Cookies die nodig zijn om de gevraagde diensten te verlenen
Komfly kan cookies gebruiken die strikt noodzakelijk zijn om de door u gevraagde diensten of informatie te leveren, waaronder:
 
cookies "sessie-ID's naar uw klantaccount";
"winkelwagen" -cookies;
authenticatie cookies;
load balancing session cookies ("load balancing");
permanente cookies die de gebruikersinterface aanpassen;
analyse cookies voor kijkmetingen ("statistische cookies").
Gegevens verzameld door statistische cookies worden niet gecontroleerd met andere behandelingen (of eerder geanonimiseerd) en worden alleen gebruikt voor de productie van anonieme statistieken.
 
Deze cookies maken het niet mogelijk om uw navigatie naar andere sites te volgen, noch om u nauwkeurig te geolokaliseren.
 
U kunt zich eenvoudig verzetten tegen cookies, inclusief statistische cookies (zie hieronder "Cookies uitschakelen").
 
b) Cookies voor monitoring en maatwerk
Bepaalde cookies maken het mogelijk om uw navigatie op de Site te analyseren, optimaliseren en personaliseren. Ze kunnen ook een geautomatiseerde verwerking van uw gegevens toestaan in overeenstemming met de voorwaarden en condities vermeld in artikel 3.4. Deze worden alleen met uw voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke installatie geïnstalleerd.
 
c) Cookies voor monitoring en maatwerk
Tijdens uw browsen op de Site, kunnen cookies die zijn uitgegeven door derden (communicatiebureau, publieksmeetbedrijf, gerichte reclameprovider, enz ...) deze toestaan gedurende de geldigheidsperiode van deze cookies.
(i) verzamel browse-informatie over de apparaten die de Site bekijken, en
(ii) bepaal advertentie-inhoud die van belang kan zijn voor uw interesses. De kwestie en het gebruik van cookies door derden zijn onderworpen aan het cookie-beheerbeleid van deze derde partijen.
 

5. HOE LANG BEHOUDEN WIJ UW GEGEVENS?
Over het algemeen worden uw gegevens alleen bewaard voor de tijd die nodig is om de bewerkingen waarvoor ze zijn verzameld te voltooien.
 
Hier zijn de verschillende bewaartermijnen van de gegevens verzameld:
 
de gegevens die ons rechtstreeks zijn toegezonden zoals uiteengezet in artikel 2.1, worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor de verwerking ervan;
Navigatiegegevens worden maximaal 13 maanden bewaard;
Prospect-gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard vanaf het laatste contact dat u met Komfly hebt geïnitieerd;
Gegevens met betrekking tot de identiteitsdocumenten die u naar ons verzendt wanneer u uw recht op toegang of rectificatie uitoefent, worden voor een periode van maximaal 12 maanden bewaard;
de informatie die rekening houdt met de rechten van de oppositie van de betrokken personen om commerciële prospectie te ontvangen, wordt bewaard voor een maximale duur van 3 jaar vanaf de uitoefening van dit recht.
We kunnen uw gegevens op verzoek ook van u verwijderen.
 
Aan het einde van de bovengenoemde termijnen, inclusief uw verzoek tot verwijdering, kunnen uw gegevens worden opgeslagen om te voldoen aan onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen (bijvoorbeeld: verplichting om facturen gedurende 10 jaar te houden). jaar overeenkomstig de toepasselijke verjaringstermijn en / of in contentieuze procedures voor de duur van de procedure.
 

6. WAT ZIJN DE CATEGORIEEN-ONTVANGERS VAN UW GEGEVENS?
Wij kunnen uw gegevens delen met verschillende derde partijen, waaronder:
met onze gelieerde entiteiten om u de gevraagde diensten te leveren of op te treden als onderaannemer in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; onze zakelijke partners, onze leveranciers en / of subcontractanten die namens u onze gegevens verwerken, volgens onze instructies, voor de in artikel 2 vermelde doeleinden (met name transportbedrijven, verzekeringsmaatschappijen, douaneautoriteiten, ontvangende dienstverleners financiële instellingen, technische onderaannemers, enz.). We zorgen er met name voor dat deze derden voldoende waarborgen bieden om de bescherming en beveiliging van uw gegevens te waarborgen; aan de naar behoren gemachtigde autoriteiten, met name in het kader van een gerechtelijke procedure of een verzoek om informatie te verstrekken.
 
7. OP WELKE RECHTSBASIS ZIJN UW GEGEVENS VERWERKT?
In overeenstemming met de geldende wetgeving, om uw gegevens te verwerken, vertrouwen we op verschillende rechtsgrondslagen, en in het bijzonder op:
 • uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor een van de in artikel 3 genoemde doeleinden;
 • de uitvoering van het contract dat ons bindt;
 • de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om ons te verdedigen in geval van een gerechtelijke procedure;
 • de realisatie van het rechtmatige belang dat Komfly nastreeft;
 • het beschermen van uw interesse.
 
8. WAT ZIJN UW RECHTEN?

8.1 Uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet
U kunt ons vragen om persoonlijke informatie over u in te zien, te corrigeren, bij te werken of te wissen.
U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 
8.2 Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens
Het recht op portabiliteit biedt u de mogelijkheid om enkele gegevens die u aanbelangen te herstellen, namelijk:
 
 • de gegevens die u ons rechtstreeks hebt gezonden, zoals uiteengezet in artikel 2.1;
 • Gegevens die worden gegenereerd door uw activiteiten op de Site zoals beschreven in Artikel 2.
 • We zullen ons best doen om aan uw verzoek te voldoen binnen een redelijke termijn en in elk geval binnen de termijnen die zijn vastgelegd in de geldende wetgeving.

8.3 Definieer richtlijnen over het lot van uw gegevens
U hebt het recht algemene of specifieke richtlijnen in te stellen voor het bewaren, verwijderen en communiceren van uw postmortale gegevens.
 
9. WORDEN UW GEGEVENS AAN DE EUROPESE UNIE OVERGEGEVEN?
Wij kunnen uw gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Unie voor de enige doeleinden die in dit beleid worden beschreven.
 
Voor elk van deze overdrachten zorgen wij ervoor dat uw gegevens een beschermingsniveau hebben dat gelijkwaardig is aan dat van Europa.
 
Overdracht vindt uitsluitend plaats naar landen die door de Europese Commissie worden erkend als een adequaat niveau van gegevensbescherming.
 
In het geval dat de gegevens worden overgedragen aan een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, verbind Komfly en haar partners of serviceproviders zich om de overdracht te controleren door middel van passende garanties (zoals contractuele clausules) die bij ons kunnen worden aangevraagd.
 
10. DE BESCHERMING VAN UW GEGEVENS
Komfly verbindt zich ertoe de integriteit en betrouwbaarheid van de aan haar toevertrouwde gegevens te waarborgen, met name door alle fysieke, organisatorische en logistieke maatregelen te nemen die nodig zijn om wijziging of vernietiging van dergelijke gegevens te voorkomen, met name door te zorgen voor beveiligde toegang tot alleen gemachtigd om ze te behandelen.
 
11. HERZIENING VAN HET BELEID
Komfly moet mogelijk dit beleid wijzigen, vooral als de huidige wetgeving verandert. Alle wijzigingen worden op deze pagina geplaatst. Het is dus aan te raden deze pagina geregeld te bezoeken voor eventuele wijzigingen.