Hier kan je je boekingsdetails raadplegen

DP-42223484522.JPEG

Coronavirus informatie

Update 06/03/2021 21:35
 
Behalve voor Nederland is er ook een inreisverbod ingevoerd voor België, Duitsland, Zwitserland en Turkije. Volgens de Marokkaanse regering gebeurt dat om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nederlanders mogen ook niet via andere landen naar Marokko reizen.
Rotterdam The Hague Airport, waar de meeeste vluchten naar Marokko vertrokken, laat het volgende weten:
"De Marokkaanse overheid heeft een vliegverbod afgegeven voor vluchten vanuit Nederland. Op dit moment bekijkt Transavia wat de gevolgen zijn voor vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport. Alle geplande vluchten zijn geannuleerd. Zodra er meer bekend is, word je geïnformeerd "
 
Net zoals alle andere luchtvaartmaatschappijen in Nederland, Belgie of Duitsland, ziet Komfly.com zich verplicht pro-actief beslissingen te nemen om zo veel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Het standpunt van de Marokkaanse autoriteiten over de juiste datum dat deze maatregelen zullen opgeschort worden is nog niet duidelijk. 
Met Freebird Airlines hebben we dan ook besloten onze vluchten te hervatten uiterlijk op 01 juli 2021 naar Nador en 02 juli 2021 naar Al Hoceima, beide bestemmingen vanaf Rotterdam.
Onze passagiers die hebben geboekt voor de periode vóór 01 juli 2021 worden via de hoofdboeker per e-mail of SMS gecontacteerd om de alternatieven te bespreken.
De vluchten voor passagiers die geboekt zijn met vertrek vanaf 01 juli 2021 worden niet gewijzigd. Als je nog geen nieuwe vertrekdatum hebt geprikt, kan je dit vooralsnog doen door een mail te sturen met je nieuwe data naar info@komfly.nl
 
 
Update 04/08/2020 07:35
 
De maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Covid-19 virus werden door de Marokkaanse overheid tot op dit ogenblik niet versoepeld of gewijzigd. Tegelijkertijd kampen we nog steeds met voortdurend, soms wel dagelijks, wijzigende besluiten van verschillende Europese landen in verband met reisbeperkingen. 
Zo is er nog steeds een verklaring van gezondheid dat afgegeven te worden na een covid-test dat maximaal 48 uur voor vertrek afgenomen is. Elke passagier dient in het bezit te zijn van een geldig Marokkaans paspoort en nog steeds kunnen enkel 2 Marokkaanse luchtvaartmaatschappijen vluchten van en naar Marokko aanbieden, onder de noemer "speciale vluchten".
Ondanks al onze pogingen de vluchten per direct te hervatten, hebben we, samen met alle collega-operatoren tot dit ogenblik geen positieve reactie gekregen. 
Daarom heeft Freebird Airlines, net zoals alle andere overige airlines, besloten alle vluchten van en naar Marokko tot en met 06 september 2020 uit te stellen. 
Wij hebben uiteraard ook begrip als je net omwille van deze onduidelijke of persoonlijke situatie niet wil/kan reizen en zullen uitzonderlijk de regeling voor KomFlyCredit toestaan tot 2 dagen voor de geplande afreis in plaats van de geldende 14 dagen. Zodoende kan je je reis uitstellen tot 31 oktober 2021.
 


Update 13/07/2020 22:35
 
Ondanks alle verregaande pogingen duidelijkheid te krijgen over de inhoud van de versoepelingen, de tests en de uitvoering van de vluchten door andere maatschappijen dan de twee aangeduide maatschappijen, hebben we tot dit ogenblik geen positieve reactie gekregen, helemaal geen reactie zelfs. Wij blijven onze inspanningen verderzetten. Wij hadden ondertussen reeds via een partner luchtvaartmaatschappij duizenden tests ingekocht, en blijven hopen dat het onrecht op deze liberale markt snel wordt weggenomen en de twee betrokken maatschappijen geen misbruik zullen maken van de situatie om de reizigers veel meer zal laten betalen door hun bevoorrechte positie>
Wij herhalen dat alle passagiers omwille van deze onduidelijke of persoonlijke situatie niet wil/kan reizen en zullen uitzonderlijk de regeling voor KomFlyCredit toestaan tot en met vertrekdatum 31 juli 2020. Zodoende kan je je reis uitstellen tot 31 oktober 2021.
Zodra er meer duidelijkheid komt, zullen we uiteraard via dit kanaal en rechtstreeks naar de betrokkenen communiceren.
 
 
Update 11/07/2020 10:45
 
Onze vluchten van en naar Turkije worden sinds 20 juni 2020 uitgevoerd conform de regelgeving, dus voor reizigers met de Turkse dan wel dubbele nationaliteit. Wij zijn dan ook blij onze Turkse Nederlanders en/of Europeanen op een veilige manier te kunnen verenigen met hun geliefden.
10 juli 2020 was een dag waar we met z’n allen naar uitkeken om dit ook voor onze Marokkaanse Nederlanders op dezelfde veilige wijze te kunnen uitvoeren. Er is inderdaad een (kleine) versoepeling aangekondigd voor het reizen van en naar Marokko, maar er zijn helaas nog heel wat onduidelijkheden. Zo is er de situatie met de verplichte testen, die afgenomen dienen te worden maximaal 48 uur voor aankomst in Marokko. Ondanks dat we daar met de partner-luchtvaartmaatschappij de nodige schikkingen hadden getroffen om deze testen inclusief het ticket te kunnen aanbieden, keken we tegen een andere hindernis op. De Marokkaanse overheid blijkt enkel toestemming gegeven te hebben aan twee Marokkaanse luchtvaartmaatschappijen een vluchtschema op te stellen om deze vluchten uit te voeren. Dit zou (kunnen) betekenen dat de liberale handelsgedachte in het gedrang komt en de betreffende maatschappijen de ticketprijzen kunstmatig (hoog) kunnen houden, wat de reiziger zeer sterk zal benadelen. Samen met de hoge kostprijs van een test, wordt de hoop op een vakantie of eid met de geliefden in Marokko wel heel erg in de kiem gesmoord.
Komfly wendt dan ook alle middelen en contacten met de betreffende instanties aan dit -volgens ons- onrecht te laten corrigeren en zijn passagiers op een veilige en voordelige wijze te vervoeren van en naar Marokko. 
We vragen onze reizigers dan ook nog even geduld opdat we hen zo snel mogelijk van correcte en accurate informatie kunnen voorzien. 
Wij hebben uiteraard ook begrip voor reizigers die net omwille van deze onduidelijke of persoonlijke situatie niet willen/kunnen reizen en zullen uitzonderlijk de regeling voor KomFlyCredit toestaan tot 3 dagen voor de geplande afreis in plaats van de geldende 14 dagen. Zodoende kan je je reis uitstellen tot 31 oktober 2021.
Een volgende update hopen wij te kunnen geven op maandag 13 juli 2020 rond 19u00


Update 14/06/2020 22:30
 
Sinds eind mei 20 hebben de verschillende autoriteiten heel wat versoepelingen van de gangbare maatregelen aangekondigd.
Deze versoepeling betreft voornamelijk het verkeer binnen de Europese landen, landen die hier buiten vallen hebben dan weer te maken met andere beperkingen zoals een al dan niet verplichte quarantaine bij terugkeer/aankomst in Nederland. Zo worden sinds een aantal dagen heel wat Turkse bestemmingen opnieuw aangevlogen. Komfly zal de eerste Turkse bestemmingen Kayseri en Konya vanaf 20 juni 2020 uitvoeren met zijn partner-luchtvaartmaatschappij Freebird Airlines. Er wordt op dit ogenblik volop gewerkt aan de herplanning van onze Turkse bestemmingen. Ondertussen zijn er reizigers die gekozen hebben om hun reis uit te stellen naar een latere datum, zelfs naar 2021. 
Voor onze Marokkaanse bestemmingen ligt de situatie nog anders. Op 10 juni werden de geldende strenge lockdown-maatregelen verlengd met 1 maand tot 10 juli 2020. De geldende “flightban” voor vluchten vanaf Nederland (en vele andere Europese landen) blijft dus nog 1 maand gelden. We hebben nog een aantal dagen de definitieve bevestiging hiervan afgewacht, maar het is ondertussen duidelijk dat op dit ogenblik geen versoepelingen zullen volgen.
Ook heel wat reizigers naar Nador & Al Hoceima kozen ondertussen voor een latere reisdatum, tot eind 2021 of hebben de wens uitgedrukt hun reissom op hun KomFly Credit-rekening bij te laten schrijven voor een volgende reis.
Concreet betekent dit dat de vluchten naar Marokko vanaf 11 juli 2020 zullen uitgevoerd worden zoals gepland, de vluchten voor die datum kunnen door de geldende maatregelen door overmacht (Force Majeure) niet uitgevoerd worden. 
Reizigers die in deze periode zouden reizen kunnen hun reis uitstellen naar een latere datum zonder wijzigingskosten of hun reissom  op hun KomFlyCredit rekening voor een reis in de toekomst. Meer details zoals beschreven in de update van 13.05.2020


Update 13/05/2020 13:30

Vanwege de voortdurende onzekerheid veroorzaakt door de pandemie van het corona-virus (COVID-19), de recente ontwikkelingen en de beslissingen die door verschillende autoriteiten werden genomen, hebben we besloten om ons vluchtprogramma op 25 juni 2020 te hervatten.
Om duidelijkheid te verschaffen aan passagiers waarvan de boeking beïnvloed wordt, of reizigers die pas na deze datum zullen vertrekken bieden wij volgende opties:
 
1. Als je reis vóór 25 juni aanvangt :
Als je vóór deze datum reist, zal je boeking helaas worden beïnvloed omdat onze vluchten geen doorgang zullen vinden.
Wij hebben je vlucht(en) geannuleerd vanwege de bepalingen en beperkingen van de autoriteiten. Je kan je boeking wijzigen naar een latere vertrekdatum zonder wijzigingskosten te betalen. Je betaalt eventueel enkel het verschil, mocht je nieuw ticket duurder zijn. Als je nieuw ticket goedkoper is, blijf je uiteraard dat verschil behouden. Je kan dit bij een volgende reis gebruiken of je kan er bagage mee aankopen, afhankelijk dus van het bedrag dat op je "komfly credit-rekening" (KFC) blijft staan tot 31.10.2021. Wij hebben met de luchtvaartmaatschappij ons vluchtschema 2021 gecontracteerd en deze online gezet. Vanaf vluchtdatum 26.06.2020 tot 31.10.2021 kan je op een van onze eigen charter vluchten jouw KFC gebruiken. Als je moet bijbetalen, heb je hiervoor nog de tijd tot 6 weken voor vertrek. Als we niets hebben vernomen nemen we over een aantal dagen proactief contact op met alle betrokken passagiers in volgorde van vertrekdatum, wat volgens ons de eerlijkste manier is.
 
2. Als je heen- of terugreis op of na 25 juni 2020 is :
Tot nader order en onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen zal je vlucht zoals gepland doorgaan. Als je je plannen niet wijzigt hoef je ook niets te doen. Als je door omstandigheden toch wenst wijzigingen aan te brengen, bieden wij je de kans een eenmalige wijziging naar een latere vertrekdatum door te voeren zonder hiervoor wijzigingskosten te betalen. Je betaalt eventueel enkel het verschil, mocht je nieuw ticket duurder zijn. Als je nieuw ticket goedkoper is, blijf je uiteraard dat verschil behouden, je kan dit bij een volgende reis gebruiken of je kan er bagage mee aankopen, afhankelijk dus van het bedrag dat op de creditnota (KFC) blijft staan. Reizigers die wensen te wijzigen wordt gevraagd een mail te sturen naar info@komfly.nl met vermelding van hun reserveringsnummer (PNR). Als je nog geen datum hebt gekozen, vermeld dit dan. Je kan uiteraard nu al kiezen voor een datum in 2021, raadpleeg voor de data van de vluchten onze website. 
 
3. Als je volledig wenst te annuleren :
Als je vertrekt na 25 juni 2020 en je wil je reservering zelf annuleren, kan dit in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden en zijn er annuleringskosten van toepassing.
Het enige wat je hoeft te doen is een e-mail te sturen naar info@komfly.nl om je keuze mede te delen. Na inhouding van de kosten zal het saldo worden terugbetaald op de rekening waarvan betaald werd, de verrekening en terugbetaling gebeurt uiterlijk twee maanden na de eerste vlucht.
 
Komfly.com neemt beslissingen op basis van officiële adviezen en maatregelen van de bevoegde autoriteiten en partners zoals de luchtvaartmaatschappij. Wij krijgen jammer genoeg heel veel vragen van reizigers die via dubieuze nieuwskanalen of sociale media verkeerdelijk "ingelicht" worden over lockdowns, heropstart of opheffing van maatregelen. Je zal willen begrijpen dat wij ons niet kunnen beroepen op geruchten of kanalen die niet geverifieerd zijn en ons verder zullen blijven baseren op de officiële kanalen. Antwoorden op dat soort geruchten en ze weerleggen neemt heel wat tijd in beslag en hypothekeert de tijd die we nodig hebben te antwoorden op alle terechte vragen.
 
Deze pandemie heeft ertoe geleid dat iedereen met moeilijkheden en beperkingen te maken heeft gehad, en ook ons bedrijf en onze collega's worden hiermee geconfronteerd. We blijven met een volledig bemand callcenter opereren, maar het aantal oproepen dat we momenteel ontvangen is ongekend en meer dan we aankunnen. Wij kunnen je absoluut verzekeren dat ons team haar best doet om het groot aantal getroffen boekingen te verwerken. We vragen dan ook vriendelijk alle correspondentie per mail te laten verlopen. We proberen binnen 24u je van een antwoord te voorzien, alleszins in volgorde van vertrekdatum, wat volgens ons de eerlijkste manier is.
 
Wees geduldig en dank je bij voorbaat voor je loyaliteit, begrip en geduld.
 


Update 22/04/2020 19:30
 
In de huidige omstandigheden kunnen onze reizigers niet genieten van hun geboekte reis daar alle niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden zijn. Om die reden heeft komfly.com besloten om t.e.m. 31/05/2020 alle vluchten te annuleren. 
Uiteraard dienen wij rekening te houden met de maatregelen van de verschillende overheden, maatregelen die elke dag, zelfs elk uur kunnen veranderen. We dienen niet alleen rekening te houden met de Nederlandse maar ook de Turkse en/of Marokkaanse autoriteiten hebben elk regels ingevoerd. Al deze maatregelen moeten in acht genomen worden om beslissingen te nemen. Hierdoor zullen wij de situatie wekelijks opnieuw moeten evalueren. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen indien nodig aanvullende maatregelen nemen en je informeren. Via deze updates, of als je reis beïnvloed wordt per mail, krijg je de laatst beschikbare informatie.  
Werd je terugvlucht naar Nederland geannuleerd? Buitenlandse Zaken nodigt alle Nederlanders die in het buitenland zijn uit om zich te registreren om hun aanwezigheid te melden.
 
 
Je hebt een komfly vlucht geboekt met vertrek voor 31 mei 2020 (incl.), kan je vertrekken?
Als gevolg van de beperkingen voor het vliegverkeer zijn vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen gestopt met vliegen volgens het reguliere vluchtschema. Hierdoor zijn helaas alle komfly vluchten geannuleerd tot en met 31 mei 2020.
 
Je hebt een komfly vlucht geboekt met vertrek na 31 mei 2020, kan je vertrekken?
Dit is uiteraard afhankelijk van de situatie op dat ogenblik. Op basis van de informatie die we nu hebben, gaat je  vlucht gewoon door. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen indien nodig aanvullende maatregelen nemen en je informeren. Het haalt niets uit ons hiervoor te contacteren. Jammer genoeg hebben we zelf nog niet alle informatie, dat dan ook nog eens voortdurend verandert. Alvast bedankt voor je begrip!
 
Kan je je komfly-vlucht wijzigen?
Als je reisdatum na 31 mei 2020 valt, kan je uiteraard wijzigen, dan gelden hiervoor de Algemene Voorwaarden.
 
Kan je je komfly-vlucht annuleren?
Als je vertrekdatum na 31 mei 2020 valt, hebben we (nog) geen reisbeperkingen ontvangen van de autoriteiten, noch van de luchtvaartmaatschappij. Wij hopen in die periode de operaties normaal af te kunnen handelen en jouw naar je vakantiebestemming te kunnen brengen. Mocht er onverhoopt toch besloten worden voor een verderzetting tot een lock-down, zal er uiteraard terugbetaald worden.

Dat betekent dat, als je wilt annuleren, we annuleringskosten in rekening moeten brengen. De resterende reissom wordt teruggestort.