Rezervasyon detaylarınızı buradan görüntüleyebilirsiniz

DP-131125727469.JPEG

Genel Kurallar

Komfly.com/Komfly.nl (hierna komfly.com genoemd) is onderdeel van Onur Airbrokers B.V.
 

The Base B

Evert van de Beekstraat 1

1118 CL - Schiphol Airport ( NL )

Tel         :              +31 (0) 20 - 655 40 33

E-mail   :              info@komfly.nl

 

Definities
Wanneer u een reservering maakt op de site van komfly.com, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van komfly.com.

 

Begripsbepalingen

 

Algemene Voorwaarden: betekent deze Algemene Voorwaarden voor boekingen die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast of gewijzigd.

Boekingsbevestiging: dit is het moment dat de opdrachtgever het onlineboekingsproces afsluit en de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op “de overeenkomst van opdracht” alsmede de daarmee van toepassing zijnde voorwaarden van de dienstverlener heeft aanvaard. Met het aanvaarden van de toepasselijke voorwaarden is de opdrachtgever gebonden aan de opdracht. De boekingsbevestiging wordt naar het opgegeven email adres van de opdrachtgever verzonden.

Dienst(en): de op de website aangeboden dienst die wordt aangeboden door de dienstverlener.

Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer of andere verlener van diensten op het gebied van reizen zulks in de ruimste zin des woords met wie de opdrachtgever een overeenkomst aangaat tot het verschaffen van vervoer, verblijf of het verlenen van andere diensten en die met inachtneming van diens toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze diensten.

Lijndienst (maatschappijen): zijn luchtvaartmaatschappijen die volgens vastgestelde tijden vertrekken en wordt uitgevoerd door lijndienstmaatschappijen.

Lowcost (maatschappijen): zijn luchtvaartmaatschappijen die op allerlei manieren geld proberen te besparen, en dit voordeel doorberekenen aan de consument, waardoor vliegtickets vaak voor (extreem) lage prijzen kunnen worden aangeboden. Deze goedkope vluchten worden voornamelijk aangeboden naar bestemmingen binnen Europa.

Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en komfly.com, waarbij komfly.com optreedt als reisagent en zich jegens de reiziger(s) verbindt bemiddelingsdiensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords.

Opdrachtgever: degene die bij komfly.com een boeking plaatst.

Reisdocumenten: alle documenten die vereist (kunnen) zijn voor het toetreden van een land. In ieder geval: paspoort, visum, inentingsbewijzen, geboorteakten, uittreksels bevolkingsregister en toestemming(s) formulier(en).

Reiziger: de opdrachtgever (aanmelder) of degene te wiens behoeve de door komfly.com verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

Vliegticket: een vervoersbewijs uitgegeven in papieren of in elektronische vorm door of namens de luchtvaartmaatschappij als dienstverlener na volledige afronding van het boekings- en betalingsproces. Een elektronisch vervoersbewijs wordt in deze algemene voorwaarden gelijkgesteld met een E-ticket.

Komfly.com: organisatie die in de uitoefening van haar bedrijf optreedt als reisagent en touroperators (reisorganisatie) op het gebied van vervoer en reizen. Als reisagent (ook wel tussenpersoon) adviseert, informeert en bemiddelt Komfly.com bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.

Voucher: een waardebon die Komfly.com elektronisch verstrekt aan de opdrachtgever namens de dienstverlener(s), met uitzondering van het vliegticket, dat als betalingsbewijs van de geboekte dienst geldt.

Website: www.komfly.com of komfly.nl

Werkdagen: weekdagen van maandag tot en met vrijdag, op zaterdag en op bijzondere - en feestdagen gelden afwijkende openingstijden.


Introductie 
Komfly.com is een online reisagent die via haar website op naam van de reiziger boekingen kan maken voor vliegtickets, hotelovernachtingen, huurauto’s en/of zakenreizen.

U kunt via komfly.com één of meer boekingen tegelijkertijd doen. Komfly.com attendeert u erop dat, ongeacht de diversiteit aan eventuele boekingen, iedere boeking een separate boeking is.

Komfly.com is als reisbemiddelaar niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar website gereserveerde diensten. Daarnaast kan Komfly.com niet instaan voor de kwaliteit of betrouwbaarheid van de gereserveerde diensten, noch op een goede aansluiting tussen de diverse onderdelen van de gereserveerde diensten. Op deze diensten zijn de voorwaarden van de betrokken dienstverlener van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de dienstverlener verkrijgen. Komfly.com is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, tel.nummer, e-mail adrres, nationaliteit e.d. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen).
Komfly.com zal u over het algemeen direct bij het geven van de opdracht een bevestiging verstrekken. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal deze u per e-mail of per post toegezonden worden. Komfly.com kan, mits dit van tevoren aan de klant bekend wordt gemaakt, voor het verlenen van zijn diensten een tarief in rekening brengen.

Daarnaast bent u als reiziger zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn op de luchthaven en kunnen inchecken voor de vluchten. Wij adviseren onze reiziger te allen tijde tweeënhalf tot drie uur voor vertrek van de vlucht aanwezig te zijn, daar luchtvaartmaatschappijen doorgaans vanaf één uur voor vertrek de incheckbalie kunnen sluiten. Wanneer u niet bent ingecheckt en de incheckbalie is gesloten, zult u niet meer worden toegelaten op de vlucht.

Indien u een enkele reis heeft geboekt is het noodzakelijk dat u zich bij de Ambassade of Consulaat goed laat informeren over de benodigde formaliteiten. U koopt een enkele reis op eigen risico.

U kunt er niet vanuit gaan dat personen onder de 16 jaar alleen mogen reizen. U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de juiste informatie.

De persoon die de reservering maakt dient 18 jaar of ouder te zijn. Door een reservering via Komfly.com te maken, bent u op de hoogte van de van toepassing zijnde voorwaarden en gaat u met deze voorwaarden akkoord.

 

De hiernavolgende bepalingen zijn van toepassing op alle diensten die komfly.com aanbiedt.

 

De opdrachtgever aanvaardt deze Algemene Voorwaarden (tezamen met het Privacy Statement en de Disclaimer) als onderdeel van het boekingsproces – nadat de opdrachtgever de gelegenheid gehad heeft de voorwaarden te lezen, printen en/of op te slaan. Er komt geen overeenkomst tussen Komfly.com en de opdrachtgever tot stand als de opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden (tezamen met het Privacy Statement en de Disclaimer) niet expliciet heeft aanvaard.


 

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden
Artikel 1               Toepassing (Algemene) Voorwaarden
Artikel 2               Begripsbepalingen
Artikel 3               De opdracht in het algemeen
Artikel 4               De boekingsopdracht
Artikel 5               Betaling en levering
Artikel 6               Tarieven
Artikel 7               Aansprakelijkheid
Artikel 8               Wijziging of annulering door komfly.com
Artikel 9               Wijziging of annulering door de opdrachtgever
Artikel 10            Indienen restitutieverzoek
Artikel 11            Reisdocumenten
Artikel 12            Boeken van vluchten
Artikel 13            Gedrag aan boord van het vliegtuig
Artikel 14            Rente en incassokosten
Artikel 15            Geschillen
Artikel 16            Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 17            Disclaimer
Artikel 18            Privacy
Artikel 19            Algemeen
Artikel 20            Toepasselijk recht
 

Artikel 1:  Van toepassing zijnde (Algemene) voorwaarden

Naast deze Algemene Voorwaarden zijn, indien u via komfly.com een boeking maakt, de desbetreffende (vervoers-/verblijfs-/verzekerings-) voorwaarden van de dienstverlener(s) van toepassing. Deze zijn te vinden op de website(s) van de desbetreffende dienstverlener(s). Bij klachten over de (uitvoering van de) gereserveerde dienst(en) kunt u op basis van de desbetreffende voorwaarden alleen de uitvoerende dienstverlener(s) aanspreken of aanschrijven.


Welke voorwaarden zijn van toepassing op de door u gereserveerde dienst:


Lijndienst en Lowcost vliegticket(s):

Algemene Voorwaarden van Komfly.com en de vervoers- en ticketvoorwaarden van de door u geboekte luchtvaartmaatschappij. De vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij zijn te raadplegen via de website van de betreffende luchtvaartmaatschappij.

 

Chartervlucht vliegticket(s) eigen organisatie vluchten: 
Algemene Voorwaarden van Komfly.com (zie artikel 8). Daarnaast zijn de vervoersvoorwaarden en de ticketvoorwaarden van de door u geboekte Chartermaatschappij van toepassing.
 

Artikel 2 - Begripsbepalingen

1. De opdracht behelst de overeenkomst tussen de reiziger en komfly.com waarbij komfly.com zich jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords.
2. Degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.

3. De vervoerder of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

4. a. De opdrachtgever (aanmelder), of b. degene te wiens behoeve de door komfly.com verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

5. De dagen: maandag tot en met zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen, tenzij komfly.com uitdrukkelijk andere openingstijden aangeeft.

 

Artikel 3 - De opdracht in het algemeen

De “overeenkomst van opdracht” komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de “overeenkomst van opdracht” alsmede de daarmee van toepassing zijnde voorwaarden van de dienstverlener heeft aanvaard en heeft betaald. Met het aanvaarden van de toepasselijke voorwaarden is de opdrachtgever gebonden aan de opdracht. Derhalve:

1. De overeenkomst is definitief op het moment dat de opdrachtgever dit op de site van komfly.com bevestigt, dan wel per e-mail, fax of mondeling de opdracht verstrekt.

2. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.

3. De opdrachtgever is jegens komfly.com en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven. Indien voor een dienst van komfly.com zelf een vergoeding is verschuldigd, zal komfly.com dat vooraf bekend maken.

4. De (opdracht) bevestiging zal in het algemeen direct aan de opdrachtgever kunnen worden ge-e-maild, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.

5. In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden gemaild zal deze door komfly.com worden nagezonden. De opdrachtgever kan binnen twee werkdagen na ontvangst reclameren, bij gebreke waarvan de bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de overeenkomst. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid door de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.

6. Losse diensten (vluchten) zijn op verzoek samengesteld en afkomstig van diverse leveranciers. Wij dragen geen zorg voor de inkoop van de diensten en kunnen dan ook niet instaan voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze diensten.

7. Het reserveren van tickets van verschillende luchtvaartmaatschappijen binnen 1 route is voor eigen risico van de opdrachtgever.

8. De opdrachtgever is zowel jegens komfly.com als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door komfly.com.

 

Artikel 4 – De boekingsopdracht

1. De persoon die de reservering maakt dient 18 jaar of ouder te zijn en ook anderszins handelingsbekwaam te zijn. Indien u niet 18 jaar of ouder bent of niet handelingsbekwaam, bent u niet bevoegd een boeking te maken en/of akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. In dat geval heeft Komfly.com het recht om de overeenkomst van opdracht als niet tot stand gekomen aan te merken. U kunt er ook niet vanuit gaan dat personen onder de 16 jaar alleen mogen reizen. U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de juiste informatie.

2. De opdrachtgever zal voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan komfly.com.
Indien u een reservering heeft gemaakt bij komfly.com dan gelden de volgende aanvullende voorwaarden. Het komfly.com-team behoudt te allen tijde het recht om binnen 24 uur na reservering zich te herroepen op de bovengenoemde reisgegevens en tarieven. Dit omdat wij afhankelijk zijn van systemen van derden. Indien uw betaling niet is voldaan binnen 24 uur is de kans aanwezig dat uw vliegtarief is gewijzigd.

Indien u niet betaalt en afziet van uw boeking dan zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing en brengen wij annuleringskosten in rekening. Zie artikel 8 Wijzigingen en Annuleringen.

3. De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend. Het tarief & luchthavenbelasting zijn pas gegarandeerd nadat de tickets geprint zijn. Informeer voor het boeken naar de voorwaarden van een ticket. In het algemeen zijn de voorwaarden die de airline aan een ticket stelt erg streng. Denk bij deze voorwaarden o.a. aan geldigheid, wijziging- en annuleringskosten, voorwaarden & condities.
4. Bij het online boeken van vliegtickets zijn de kosten opgebouwd uit verschillende onderdelen. Naast de ticketprijs, luchthavenbelastingen en eventuele andere toeslagen als een veiligheidstoeslag en/of brandstoftoeslag worden er ook Customer Service Charge en boekingskosten gerekend. De hoogte van deze charge en boekingskosten kan verschillen per gekozen maatschappij, reisperiode, land van boeken, tijdstip van boeken en is afhankelijk van het aantal eerder gemaakte boekingen van de hoofdboeker. In stap 3 wordt het totale kostenoverzicht getoond inclusief alle kosten en eventueel bijgeboekte producten.
5. Wij willen u erop attent maken dat boekingen die via onze site worden gemaakt definitief zijn. De zogenoemde “bedenktijd”, die in de wet “kopen op afstand” wordt genoemd, is niet van toepassing op reisproducten zoals vliegtickets en verzekeringen. Vanaf het moment dat u op bevestigen hebt geklikt is uw boeking definitief. Indien u niet betaalt en afziet van uw boeking dan zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing en brengen wij annuleringskosten in rekening. Zie artikel 8 Wijzigingen en Annuleringen.

6. Alle mededelingen van komfly.com of dienstverlener(s) zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een boeking maakt verzekert hij ons gemachtigd te zijn om deze voorwaarden te aanvaarden. De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden namens zichzelf en namens alle leden van de groep. Indien de opdrachtgever een boeking maakt voor meer dan één persoon, is hij verantwoordelijk voor alle verschuldigde betalingen voor elk groepslid waarvoor een boeking is gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat alle details van de boeking correct zijn alvorens tot de aankoop over wordt gegaan en dat alle informatie die de opdrachtgever van ons of andere reisorganisatoren heeft ontvangen wordt doorgegeven aan alle leden van de groep. Alle informatie die door ons aan de opdrachtgever wordt overgemaakt zal worden beschouwd als overgemaakt aan elk lid van de groep waarvoor een boeking is gemaakt door de opdrachtgever.

7. Bij reserveringen voor Low Cost luchtvaartmaatschappijen ontvangt de opdrachtgever een boekingsbevestiging per mail. Reserveringen voor Low Cost Luchtvaartmaatschappijen kunnen via komfly.com gemaakt worden. De wijzigings- en annuleringsvoorwaarden moeten rechtstreeks bij de betreffende luchtvaartmaatschappij worden opgevraagd door de opdrachtgever. Low Cost luchtvaartmaatschappijen kunnen afwijkende bagageregelingen toepassen. De specifieke bagageregelingen dient de opdrachtgever op te vragen bij de Low Cost Luchtvaartmaatschappij waarmee wordt gevlogen.

8. komfly.com maakt gebruik van e-tickets, dit is de elektronische versie van het papieren vliegticket. Over het algemeen maken alle airlines gebruik van e-tickets.

9. In de reisbescheiden van de opdrachtgever worden vluchttijden als leidraad weergegeven. Alle vertrek- en aankomsttijden op het e-ticket worden door de desbetreffende luchtvaartmaatschappijen bekendgemaakt. Indien zich wijzigingen voordoen in de vertrek- en/of aankomsttijd kan de opdrachtgever komfly.com hier niet verantwoordelijk voor stellen.

10. komfly.com heeft geen controle over de toewijzing van stoelen door de luchtvaartmaatschappij. Indien de opdrachtgever een specifieke plaats wenst, dient er zo vroeg mogelijk worden ingecheckt bij de betreffende luchtvaartmaatschappij. Wij kunnen niet garanderen dat aan de wens van de opdrachtgever kan worden voldaan.

11. Indien een vlucht op het e-ticket als “direct” wordt omschreven betekent dit niet per definitie dat het om een non-stop vlucht gaat. Met een directe vlucht wordt bedoeld dat tijdens de reis niet van vliegtuig veranderd dient te worden.

12. Indien de opdrachtgever meer dan 28 weken zwanger is raden wij aan contact op te nemen met de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Sommige maatschappijen weigeren passagiers toe te laten die op het moment van reizen meer dan 28 weken zwanger zijn. Baby`s dienen minimaal 6 weken te zijn op het moment van reizen en hebben geen recht op een eigen vliegtuigstoel. Voor kinderen vanaf 2 jaar dient een eigen stoel te worden geboekt. Een kind kan alleen als baby worden beschouwd als het op de datum van de terugreis jonger dan 2 jaar is.

13. Bij reserveringen voor lijndienstvluchten ontvangt de opdrachtgever per e-mail een boekingsbevestiging en een betalingsbevestiging. Dit is een email waarin gemeld wordt dat het ticket is afgegeven. Indien u geen e-mail met het elektronische ticketnummer ontvangt van komfly.com, dient de opdrachtgever contact op te nemen met het callcenter.

14. Nadat de opdrachtgever de Algemene boekingsvoorwaarden heeft bevestigd, is kosteloos wijzigen of annuleren niet mogelijk. Een boeking is pas akkoord als de opdrachtgever onze bevestigingse-mail heeft ontvangen.
15. Het kan voorkomen dat tarieven vanaf een Europese luchthaven met overstap in Amsterdam voordeliger zijn dan tarieven met vertrek vanaf Amsterdam. Dit komt door het verschil in luchthavenbelasting tussen Schiphol en andere Europese landen. Het is niet toegestaan om bij vluchten vanaf een andere Europese luchthaven op en/of uit te stappen in Amsterdam.
In sommige gevallen kan de luchtvaartmaatschappij de klant hiervoor een boete opleggen of de betreffende vlucht annuleren.

16. Bij reserveringen van tickets met meerdere vluchtsegmenten dient de klant ten alle tijden gebruik te maken van alle geboekte segmenten. Indien de klant een segment niet gebruikt zal de luchtvaartmaatschappij de vervolg segmenten annuleren. Segmenten die niet worden gebruikt kunnen niet worden gerestitueerd door zowel Komfly.com als de luchtvaartmaatschappij.

17. De opdrachtgever dient de juiste contactgegevens door te geven aan komfly.com tijdens de reserveringsopdracht. Indien de gegevens wijzigen stelt de klant komfly.com hiervan op de hoogte. Mocht de opdrachtgever niet bereikbaar zijn via de doorgegeven contactgegevens is komfly.com niet aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen ontstaan door het niet bereiken van de klant. Onder contactgegevens wordt verstaan: naam, achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer(s).

18. In geval van een overstap tussen twee luchthavens in dezelfde plaats (inter-airport-overstap), is de klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wijze van transport tussen deze luchthavens. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden niet vergoed door de luchtvaartmaatschappij. Daarnaast is de reiziger zelf verantwoordelijk voor het tijdig inchecken voor en boarden van de vervolgvlucht, dit geldt ook voor uw bagage. Bij het bepalen van de minimum overstaptijd in de dienstregeling, houden de luchtvaartmaatschappijen uiteraard rekening met een gemiddelde overstaptijd die nodig wordt geacht. Hierbij houden zij rekening met algemene factoren die van invloed kunnen zijn tijdens uw overstap, dit geldt zowel voor de passagiers als de te vervoeren bagage.

19. Sinds 2008 is het voor bij IATA aangesloten luchtvaartmaatschappijen niet meer mogelijk om papieren vliegtickets uit te geven en worden door Komfly.com als reisbemiddelaar namens deze luchtvaartmaatschappijen alleen nog elektronische vliegtickets uitgegeven. Met een elektronisch vliegticket (e-ticket) kunt u net als een papieren vliegticket online of bij de desbetreffende balie van de luchtvaartmaatschappij inchecken. Sommige (niet IATA)) luchtvaartmaatschappijen hebben niet de mogelijkheid om elektronische vliegtickets af te geven. Indien de opdrachtgever via Komfly.com een vlucht heeft geboekt waarvoor geen elektronisch vliegticket afgegeven kan worden, neemt komfly.com binnen 48 uur na boeking contact op met de opdrachtgever. Komfly.com behoudt zich het recht voor dit soort boekingen te weigeren en de betaalde som te restitueren.

 

Artikel 5 – Betaling en levering

1. Indien de Opdrachtgever de betaling niet, niet geheel of niet tijdig voldoet, is de opdrachtgever in verzuim en wordt de boeking geacht te zijn geannuleerd. Indien de opdrachtgever opnieuw de desbetreffende dienst(en) wilt boeken, dient de opdrachtgever rekening te houden dat andere tarieven en voorwaarden kunnen gelden. Betalen op Komfly.com kan gratis via Ideal. Afhankelijk van uw keuze kan een toeslag worden berekend voor een betalingswijze anders dan Ideal. Nadere informatie hieromtrent is te vinden op de Website van Komfly.com, ook kunt u contact opnemen met de klantenservice van Komfly.com. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat Komfly.com voor een aantal reisbestemmingen een andere betalingswijze dan betaling per creditcard kan vragen. De reden hiervoor is dat sommige reisbestemmingen een verhoogd risico hebben op fraude met creditcards. In het belang van de reiziger en in het belang van Komfly.com worden reizigers naar deze bestemmingen verzocht om op een andere wijze te betalen dan met een creditcard binnen een door Komfly.com gestelde betalingstermijn.

2. Zodra de online boeking is afgerond en het volledig verschuldigde bedrag is betaald, zal het vliegticket en/of de voucher worden uitgegeven en aan de opdrachtgever worden geleverd. Dit zal uiterlijk 24 uur na betaling door Komfly.com per e mail naar het door de opdrachtgever opgegeven e-mail adres worden verzonden. Indien levering van het vliegticket en/of voucher niet mogelijk is door een vergissing en/of fout gemaakt door de opdrachtgever, zoals maar niet beperkt tot het doorgeven van een onjuist of onvolledig e-mailadres, dan is komfly.com noch de dienstverlener hiervoor aansprakelijk.

3. De verschuldigde bedragen dienen binnen de door komfly.com aangegeven termijn aan komfly.com te zijn voldaan en bijgeschreven op één van de giro- of bankrekeningen. Komfly.com is bevoegd zo nodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) de verschuldigde bedragen te incasseren. Voor online boekingen geldt dat de betalingen per direct en/of online via Ideal of creditcardbetaling bijgeschreven dienen te zijn op één van de giro-of bankrekeningen van komfly.com.

2. Komfly.com zal bij het verstrekken van de opdracht(en) voor bijv. een pakketreis minimaal een aanbetaling verlangen, welke in ieder geval niet hoger zal zijn dan conform de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s).

Bij vrijwel alle luchtvaarttickets hanteert de luchtvaartmaatschappij de regel dat het ticket(s) meteen na reservering gemaakt dient te zijn. Het ticket(s) kan en zal pas gemaakt worden na ontvangst van het volledige -voor de gehele opdracht- verschuldigde bedrag.

3. Indien er een aanbetaling is verlangd dient het restant van het verschuldigde bedrag uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, genoemde datum door komfly.com te zijn ontvangen.

4. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. Komfly.com heeft alsnog het recht de kosten als bedoeld in artikel 3 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en). Overige gemaakte kosten die voortvloeien uit het incasseren van verschuldigde bedragen worden ook op de opdrachtgever verhaald.
5. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.

6. Een creditcard is verplicht bij autohuur.

7. Om wijzigingskosten, uwerzijds, te voorkomen dient u voordat de betaling door ons is ontvangen, onjuist vermelde gegevens op de factuur kenbaar te maken.

8. Lowcost maatschappijen berekenen toeslagen voor ingecheckte bagage. De toeslagen gelden per stuks bagage en variëren per luchtvaartmaatschappij. Lowcost maatschappijen berekenen ook kosten voor onder andere consumpties aan boord, inchecken op de luchthaven i.p.v. online. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opvragen van de toeslagen die de lowcost maatschappij berekent.
 

9. Indien een betaling met creditcard, iDeal, Mistercash of Telebankieren tijdens het boekingsproces niet wordt geaccepteerd of mislukt door een bekende of onbekende reden, is de boeking wel definitief. Er is reeds door u akkoord gegeven door de boeking en de boekingsvoorwaarden te bevestigen. De betaling dient binnen 24 uur bij Komfly.com binnen te zijn.

10. Luchthavens in verschillende continenten kunnen ter plaatse een extra luchthavenbelasting berekenen. Deze luchthavenbelasting staat los van het door u geboekte ticket, maar wordt plaatselijk berekend door de luchthaven. Dit bedrag kan variëren en verschilt per bestemming. Komfly.com stelt zich niet aansprakelijk voor deze kosten daar passagiers wordt verplicht deze op de desbetreffende luchthaven te betalen. De klant dient zelf te informeren naar de hoogte van de kosten voor de desbetreffende bestemming.

Artikel 6 – Tarieven


A. De prijs van een vliegticket

In de stap ‘betalen’ van de online boekings- en betalingsprocedure is een kostenoverzicht van de totale prijs opgenomen. De prijs van een vliegticket is opgebouwd uit de prijs van de vlucht per persoon plus de belastingen en toeslagen. Luchthavenbelastingen zijn afhankelijk van de gekozen luchtvaartmaatschappij, de vliegroute en de luchthavens waar u tijdens een vlucht moet overstappen. Security - en/of brandstoftoeslagen worden door luchtvaartmaatschappijen en derden verplicht gesteld. Ook zijn de luchthavenbelastingen en toeslagen aan koersverschillen onderhevig. Tijdens het boekingsproces zal in eerste instantie een indicatie van de belastingen worden gegeven. Tijdens het afronden van uw boeking wordt het exacte bedrag vermeld.


B. Aanvullende kosten

Komfly.com is gerechtigd aanvullende kosten in rekening te brengen die betrekking hebben op de afhandeling en de verwerking van de boeking. Er kunnen een aantal toeslagen van toepassing zijn op uw boeking. Tevens brengt Komfly.com dossierkosten in rekening.

Betalen via Ideal is gratis. Kiest u echter voor een andere betaalwijze, dan kunnen daarvoor kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden tijdens het boekingsproces getoond.

Luchtvaartmaatschappijen kunnen toeslagen berekenen voor ingecheckte bagage. De toeslagen gelden per stuk bagage en variëren per luchtvaartmaatschappij. Deze toeslagen worden tijdens het boekingsproces getoond. Luchtvaartmaatschappijen kunnen tevens toeslagen voor bijvoorbeeld consumpties aan boord en inchecken op de luchthaven in plaats van online inchecken in rekening brengen. Ook kan de luchtvaartmaatschappij extra kosten in rekening brengen voor voorkeursmaaltijden en - zitplaatsen. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het opvragen van extra toeslagen die de luchtvaartmaatschappij berekent.

Luchthavens kunnen lokaal een aanvullende vertrekbelasting berekenen. Deze vertrekbelasting staat los van het door de opdrachtgever geboekte vliegticket en wordt plaatselijk berekend door de luchthaven (vaak in lokale valuta). De hoogte van deze vertrekbelasting kan variëren en verschilt per bestemming. Komfly.com noch de dienstverlener is aansprakelijk voor (de betaling van) dergelijke lokaal opgelegde vertrekbelastingen.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

1. Komfly.com zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

2. Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt Komfly.com geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Komfly.com draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
3. Voor zover Komfly.com zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Komfly.com beperkt tot maximaal 20% van de gefactureerde diensten. Zogenaamde gevolgschade is hiervan uitgesloten.
4. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen, het niet of niet tijdig ontvangen van informatie over eventuele wijzigingen in uw vluchttijden, vluchtnummer en/of vluchtroute, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, dan wel voor de schade die de opdrachtgever cq. de reiziger lijdt door het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

5. Komfly.com is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Komfly.com en/of de door deze ingeschakelde derde.
6. Informeer naar visa & vaccinaties bij betreffende instanties. Komfly.com kan hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen.

7. Consumenten die via www.komfly.com een boeking gemaakt hebben, ontvangen per mail informatie van komfly.com over acties en reisaanbiedingen. Consumenten die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief worden wekelijks door komfly.com geïnformeerd over acties en reisaanbiedingen.
8. Komfly.com kan niet garanderen dat aan de vraag naar speciale verzoeken kan worden voldaan, omdat we geen directe controle hebben over de manier waarop de diensten worden verleend door onze leveranciers.

9. Komfly.com kan geen aansprakelijk aanvaarden of enige vorm van compensatie betalen als gevolg van overmacht. Gevallen van overmacht omvatten: ongebruikelijke, onvoorspelbare, onvermijdelijke gebeurtenissen waar komfly.com geen controle over heeft, zoals sluiting van een luchthaven door natuurrampen, een aswolk, terroristische activiteiten, brand, slechte weersomstandigheden tijdens vakantie, burgerlijke opstandigheid en oorlog en faillissement.

10. Komfly.com kan geen aansprakelijk aanvaarden bij faillissement van de luchtvaartmaatschappij.
11. De opdrachtgever gaat er mee akkoord dat de voorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij of transportbedrijf voor de geboekte reis van toepassing zijn. Komfly.com is uitsluitend erkend als organisator voor reizen en vakanties en controleert of exploiteert geen enkele luchtvaartmaatschappij, vervoersbedrijf of spoormaatschappij.

12. Indien volgens onze mening of volgens die van onze leveranciers, het gedrag van de opdrachtgever ongepast is of gevaar, belediging, leed of schade aan derden veroorzaakt of waarbij het risico bestaat op beschadiging van de eigendom van anderen, kunnen wij en/of onze leveranciers de nodige actie ondernemen teneinde de veiligheid en het comfort te verzekeren van andere klanten, hun eigendom en die van onze leveranciers, inclusief het beëindigen van de reis van de opdrachtgever, in welk geval onze verantwoordelijkheid en die van onze leverancier tegenover de opdrachtgever onmiddellijk ophoudt te bestaan. De opdrachtgever zal aansprakelijk worden gesteld voor de vergoeding van alle kosten die wij uit noodzaak hebben moeten maken als gevolg van een dergelijke beëindiging van de reis.
13. Indien de opdrachtgever gehandicapt of hulpbehoevend is, over een beperkte mobiliteit beschikt of om een bepaalde reden speciale bijstand vereist dient de opdrachtgever ons hiervan op de hoogte te brengen op het ogenblik van boeken. Als deze vereisten vóór de afreis veranderen, dient de opdrachtgever ons daarvan op de hoogte te stellen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies dat de opdrachtgever lijdt indien wij of onze leveranciers niet in staat zijn om aan de vereisten te voldoen.
 

14. Wanneer de klant besluit meerdere afzonderlijke tickets te boeken bij Komfly.com en/of een andere reisorganisatie, is de klant zelf verantwoordelijk voor eventuele omboekkosten wanneer vluchten door wijzigingen en/of annuleringen vanuit de luchtvaartmaatschappij niet meer op elkaar aansluiten.
15. Vertrektijden die staan vermeldt op het door komfly.com uitgegeven E-tickets zijn ten allen tijden lokale tijden. De klant is zelf verantwoordelijk om op de hoogte zijn van de actuele vertrektijd.
16. Komfly.com is niet aansprakelijk voor incheckkosten die een lowcost maatschappij berekend. De klant wordt via het e-ticket op de hoogte gesteld van deze regel en de werkwijze voor het online inchecken.
17. Komfly.com heeft geen controle over de toewijzing van stoelen door de luchtvaartmaatschappij. Indien de reiziger een specifieke plaats wenst, raadt komfly.com de reiziger aan zo vroeg mogelijk in te checken bij de betreffende luchtvaartmaatschappij. Komfly.com kan niet garanderen dat aan de wens van de reiziger wordt voldaan.

18. E-mail. De informatie in een door Komfly.com verzonden e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van komfly.com niet toegestaan. Komfly.com kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen. Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender.

 

Artikel 8 - Wijziging of annulering door Komfly.com


Artikel 8.1. Wijzigingen van lijndiensten, lowcost en andere (derde) aanbieders

Op komfly.com worden soms (combinaties van) vliegtickets en/of vouchers aangeboden voor welke het niet mogelijk is een vliegticket en/of Voucher af te geven voor de getoonde prijs en/of boekingsklasse. De reden hiervoor is dat de tarieven en boekingsklassen getoond op komfly.com via volledig geautomatiseerde processen op de site van komfly.com geplaatst worden, en deze tarieven en boekingsklassen continu onderhevig zijn aan prijswijzigingen. Indien u geen vliegticket en/of voucher en geen boekingsbevestiging ontvangt binnen 48 uur na boeking, zal een medewerker van Komfly.com binnen drie werkdagen na boeking contact met u opnemen per telefoon of per email. Een medewerker van komfly.com kan eventuele alternatieven met u doorspreken. Komfly.com behoudt zich echter het recht deze boekingen te weigeren en de vooruitbetaalde reissom volledig te restitueren.  

Boekingen zijn in beginsel gegarandeerd als de vliegtickets en/of vouchers door komfly.com namens de dienstverlener(s) zijn afgegeven en betaald. Wel behoudt komfly.com zich het recht voor om binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling en afgifte van de vliegtickets en/of vouchers op de door haar aangeboden en verkochte tarieven en/of boekingsklassen terug te komen.  

De reden hiervoor is dat de genoemde tarieven en boekingsklassen door de dienstverleners worden vastgesteld en door deze derden op de website worden geladen. Bij het laden en publiceren van deze tarieven en boekingsklassen kunnen - door bijvoorbeeld (systeem) fouten - onjuiste tarieven en boekingsklassen worden geplaatst c.q. getoond waardoor vliegtickets en/of vouchers voor een verkeerd (d.w.z. een te laag) tarief of een verkeerde boekingsklasse worden afgegeven.

De tarieven en boekingsklassen worden via volledig geautomatiseerde processen op de site van komfly.com geplaatst en vliegtickets en/of vouchers worden op basis van deze gepubliceerde gegevens geprint. Komfly.com doet haar uiterste best deze processen en de gepubliceerde tarieven en boekingsklassen te controleren, maar kan in dat verband geen 100% garantie geven. Om die reden behoudt komfly.com zich het recht voor om binnen twee werkdagen een bijbetaling aan de opdrachtgever te vragen of de vliegtickets en/of vouchers te annuleren en de vooruitbetaalde reissom volledig te restitueren indien sprake is van foutief gepubliceerde tarieven of boekingsklassen en/of indien vliegtickets en/of vouchers zijn afgegeven voor een onjuist tarief of onjuiste boekingsklasse en/of indien vliegtickets zijn afgegeven met een onjuist luchthavenbelastingtarief. In de wereldwijde boekingssystemen worden soms combinaties van luchtvaartmaatschappijen aangeboden waarvoor het niet mogelijk is een elektronisch vliegticket af te geven omdat deze luchtvaartmaatschappijen geen ticketovereenkomst met elkaar hebben gesloten of omdat deze luchtvaartmaatschappijen geen officieel IATA lid zijn. In deze gevallen neemt een medewerker binnen twee werkdagen na boeking contact met u op om de eventuele alternatieven door te spreken. Komfly.com behoudt zich het recht voor deze boekingen te weigeren en de betaalde reissom te restitueren.

Vluchtschema’s zijn regelmatig onderhevig aan wijzigingen. Deze worden door luchtvaartmaatschappijen niet altijd (tijdig) doorgegeven aan Komfly.com. De opdrachtgever is zelf voor verantwoordelijk om uiterlijk twee dagen voor vertrek van elke route het definitieve vluchtschema (route en tijden) te controleren. Dit kan tijdens het (online) inchecken bij een luchtvaartmaatschappij en voor lijndiensten ook via verschillende websites. Indien Komfly.com tijdig door een luchtvaartmaatschappij wordt ingelicht met betrekking tot een wijziging, nemen wij telefonisch of per e-mail contact op met de opdrachtgever. Bij grotere wijzigingen vragen wij de opdrachtgever om een ontvangstbevestiging. Wij doen minimaal 1 poging per telefoon en/of per mail om de opdrachtgever te bereiken. Indien wij de opdrachtgever niet tijdig (hebben) kunnen bereiken behouden we ons het recht voor om uit zijn of haar naam de wijziging(en) te accepteren, en te verwerken (dit ook om annulering door de luchtvaartmaatschappij te voorkomen). Indien wij de opdrachtgever niet hebben kunnen bereiken op de door de opdrachtgever aan komfly.com verstrekte contactgegevens, dient de opdrachtgever - zoals hierboven uitgelegd - uiterlijk een dag voor vertrek het definitieve vluchtschema te controleren tijdens het (online) inchecken en/of op de betreffende website van de luchtvaartmaatschappij.


Artikel 8.2. Dienstregeling en annulering van vluchten georganiseerd door komfly.com

 

8.2.1. Dienstregeling

De vooropgestelde vertrek- en aankomsturen worden steeds vermeld in de lokale tijd van de betreffende luchthaven. De vervoerder stelt alles in het werk om de reizigers en hun bagage met bekwame spoed te vervoeren. Hij spant zich in om de meegedeelde dienstregeling te respecteren.

Het vluchtschema, met inbegrip van (het ontbreken van) plaatsen van tussenlanding, de vertrek- en aankomsturen en/of de uitvoerende luchtvaartmaatschappij vermeld in de dienstregeling of elders, zijn niet gegarandeerd. Ze kunnen te allen tijde, ook na de boeking en dit zelfs tot daags voor vertrek, gewijzigd worden met of zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

Ingevolge een wijziging van de dienstregeling of een vertraging kan het gebeuren dat uw terugvlucht pas na middernacht vertrekt, dit is formeel gezien een dag later dan vermeld in de vervoersovereenkomst. Dergelijke afwijking doet geen afbreuk aan de contractuele verplichtingen en kan daarom evenmin aanleiding geven tot korting of terugbetaling.

8.2.2 Controle en herbevestigen van de vluchturen

Om u ervan te verzekeren dat de dienstregeling van uw vlucht niet gewijzigd is, moet u de procedure volgen voor het verifiëren van de vluchturen, zoals die in de reisdocumenten wordt aangegeven. Elke passagier dient uiterlijk 60 uur voor vertrek (liefst 72 uur voor vertrek) de heen- en terugreis nogmaals te laten herbevestigen enkel en alleen via de verschillende vertegenwoordigingskantoren op de bestemmingen of door het callcenter van komfly.com te bellen (maandag tot en met zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur). Via de website komfly.com kunt u eenvoudig uw vertrektijden raadplegen via MIJN BOEKING.

8.2.3 Wijzing van uw vluchtschema of vertragingen

Vluchtnummers, vluchttijden of luchtvaartmaatschappijen zoals deze op uw factuur-bevestiging of tickets vermeld staan tijdens of meteen na de reservering kunnen wijzigen, en dit zelfs op de dag van de reis. Het is mogelijk dat komfly.com en/of de luchtvaartmaatschappijen waarmee komfly.com samenwerkt schemawijzigingen doorvoeren waardoor de vluchtnummers, vluchtdagen, vluchttijden of de gevlogen route veranderen (b.v. een tussenlanding). Komfly.com zal alles in het werk stellen u voor vertrek op de hoogte te stellen van deze wijzigingen. Zij kan hiervoor nochtans geen garantie bieden. Om te bewerkstelligen dat deze informatie U tijdig bereikt bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste vluchtnummers en vertrektijden. Kijkt U daarvoor voor U vertrekt nogmaals uw e-mails na en check via het internet of teletekst nogmaals de meest relevante informatie op deze media. Ook bent U gehouden uiterlijk 60 uur voor uw geplande vertrektijd contact op te nemen met een van onze contactcentra om alzo de laatste informatie over uw vlucht te verkrijgen. Het is vanzelfsprekend ook belangrijk dat alle contactinformatie dat U komfly.com beschikbaar stelt tijdens uw boeking accuraat en correct is. Bezorg ons daarom ook contactinformatie op uw bestemming zodat U ten alle tijde kan bereikt worden. Indien komfly.com U uiterlijk twee weken voor afreis niet kan bereiken, kan de integrale reissom terugbetaald op de rekening waarop betaald is als de reis nog niet aangevat. Als de reis reeds aangevat is, zal de niet-gebruikte route worden terugbetaald. Na terugbetaling vervalt elk recht op de betreffende vlucht, alsook eventuele alternatieve vluchten en worden geen compensaties toegekend van enigerlei aard of vormen zij onder geen beding voorwerp tot schadevergoedingen van welke aard dan ook.

8.2.4 Annulering

Komfly.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht vluchten te annuleren wegens onvoldoende bezetting of andere veelal commerciële redenen. Indien er geen geschikte alternatieve vlucht voorhanden is, ontvangt u de som terug die u voor de geannuleerde vlucht had betaald. Annuleringen of wijzigingen van vluchten en vluchtschema’s zijn commerciële beslissingen, waar vervoerders niet aansprakelijk voor kunnen worden gesteld.  Er worden bij dergelijke annuleringen geen compensaties toegekend van enigerlei aard of vormen zij onder geen beding voorwerp tot schadevergoedingen van welke aard dan ook. Als een vlucht geannuleerd wordt of een eerder bevestigde vliegtuigplaats door omstandigheden niet meer beschikbaar is, zal de vervoerder U een alternatief aanbieden of voorstellen de prijs van het ticket terug te betalen. Ook kunnen door een wijziging van luchtvaartmaatschappij andere voorwaarden met o.a. betrekking tot bagage gelden.  Ook in dergelijke situaties zullen geen compensaties toegekend worden van enigerlei aard of vormen zij onder geen beding voorwerp tot schadevergoedingen van welke aard dan ook. Bij annulering van uw boeking (geldt alleen voor komfly.com vluchten), is er geen restitutie mogelijk op uw ruimbagage die los is bijgeboekt.

8.2.5 Aansprakelijkheid

Met uitzondering van een daad of tekortkoming met het opzet schade te berokkenen en/of roekeloosheid en/of een opzettelijke daad die schade tot gevolg kan hebben, zal de vervoerder in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor fouten of vergetelheid in de dienstregeling of in andere inlichtingen verstrekt door hem zelf, zijn personeel, agenten en onderaannemers met betrekking tot de vertrek- en aankomsttijden of andere vluchtinformatie.

De vervoerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor aansluitingen aan de geboekte vlucht.

 

Artikel 9 - Wijziging of annulering door de opdrachtgever


9.1. Wijziging of annulering van vliegtickets

Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen telefonisch op het nummer 020 655 40 33 (maandag tot en met zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur) of per e-mail via info@komfly.nl en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien onze medewerkers informatie verstrekken over annuleringen, kosten en /of gevolgen hiervan, is komfly.com niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledige informatie. Komfly.com heeft altijd de mogelijkheid om mondelinge of schriftelijke toezeggingen te herroepen. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in reeds gemaakte reserveringen, zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, ook de kosten zijn die komfly.com moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen. Naast de door ons gepubliceerde wijzigings-en annuleringskosten brengen wij de volgende kosten in rekening:


Voor dat ticket is uitgegeven:

Wijzigen: € 40,- per persoon; Indien het nieuwe tarief hoger is dan het oorspronkelijke wordt de prijs tevens aangepast. Indien het nieuwe tarief lager is dan het oorspronkelijke wordt geen terugbetaling toegestaan.

Annuleren: € 50,- per persoon + reserveringskosten

Nadat ticket is uitgegeven: (dit is nadat uw betaling door ons ontvangen is):

Wijzigen: € 75,- per persoon + de doorberekende kosten van de airline (deze kosten zijn vaak 100%)

Annuleren: Dit is zeer afhankelijk van de voorwaarden. Vaak zijn de kosten 100%, in het gunstige geval zijn de kosten vanaf 35% van het totaalbedrag.

Indien de opdrachtgever wil annuleren om reden van een tijdswijziging en/of annulering vanuit van de airline, geldt dat minimaal de reserveringskosten gehandhaafd blijven met een maximum tot 100% kosten van de reissom. Dit laatste is echter afhankelijk van verschillende factoren zoals voorwaarden van de airline en/of het tarief.

Indien u eventueel teruggave verwacht van de airline naar aanleiding van een klacht, wijziging of annulering, kan dit lang duren. Wij zijn hiervoor afhankelijk van de leverancier. Wanneer wij het eventueel terug te storten bedrag van hen ontvangen hebben, zullen wij het zo snel mogelijk aan u over maken. U dient er rekening mee te houden dat luchtvaartmaatschappijen in dergelijke gevallen erg traag kunnen zijn en de procedure minstens een paar maanden kan duren. Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.


9.2. Lijndienstvluchten

Per airline kunnen de annulerings- en wijzigingsvoorwaarden verschillen voor een lijndienstvlucht. Voor het wijzigen van de reis hanteert komfly.com een fee van € 40,- per ticket naast de kosten die de airline berekent. De opdrachtgever dient het wijziging- of annuleringsformulier in te vullen om de procedure na te vragen voor de desbetreffende reis is. De kosten zijn per touroperator, bestemming en vertrekdatum verschillend.

 

9.3. Lowcost vluchten

De annuleringskosten voor Lowcost airlines bedragen 100%, dit betekent dat de opdrachtgever bij annulering van deze vlucht helaas geen restitutie kan verkrijgen via komfly.nl of de airline. Indien de opdrachtgever een annuleringsverzekering heeft afgesloten, adviseren wij bij de verzekeringsmaatschappij te informeren of de reden van annuleren valt onder de dekking van de afgesloten annuleringsverzekering. Indien de opdrachtgever een annuleringsverzekering heeft afgesloten via komfly.com dan moet er contact worden opgenomen met de betrokken verzekeringsmaatschappij. Voor het wijzigen van een low cost vlucht hanteert komfly.com een fee van € 40,- per ticket naast de kosten die de airline berekent.

 

9.4. Naamswijzigingen

De voorwaarden voor naamswijzigingen verschillen per airline. Helaas is het in geen geval mogelijk om een naam geheel aan te passen naar een ander persoon. In de meeste gevallen dient er een geheel nieuw ticket te worden betaald + wijzigingskosten van € 50,-

Het oude ticket wordt ingediend voor refund bij de airline en na 3-6 maanden kunt u het betaalde bedrag minus de wijzigingskosten retour verwachten. Het komt voor dat de airline een speciale procedure hanteert met betrekking tot naamswijzigingen. De opdrachtgever dient het wijzigingsformulier in te vullen om de procedure voor zijn/haar ticket na te vragen bij de desbetreffende airline.


9.5. Significante wijzigingen

Significante wijzingen worden gewoonlijk beschouwd als een wijziging van meer dan 12 uur in de vertrektijd van de opdrachtgever; een wijziging in een overzeese bestemming; een wijziging van accommodatie tot een lagere classificatie dan de opdrachtgever heeft geboekt. Indien de vlucht van de opdrachtgever wordt afgelast zullen de rechten en rechtsmiddelen van de opdrachtgever beheerst worden door de vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

Indien onze medewerkers informatie verstrekken over annuleringen, kosten en /of gevolgen hiervan, is komfly.com niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledige informatie. Komfly.com heeft altijd de mogelijkheid om mondelinge of schriftelijke toezeggingen te herroepen.

 

Artikel 10 – Indienen restitutieverzoek

Indien het vliegticket annuleer-baar is, dient een restitutieverzoek in beginsel binnen één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum te zijn ingediend, tenzij de luchtvaartmaatschappij dit anders bepaalt. Het eventueel te restitueren bedrag wordt teruggestort op de rekening/credit card waarmee de opdrachtgever de betaling heeft voldaan maar pas nadat het restitutiebedrag van de luchtvaartmaatschappij door komfly.com is ontvangen. Dit duurt gemiddeld 2 tot 3 maanden, maar in sommige gevallen duurt dit aanzienlijk langer en kan het 6 tot 12 maanden in beslag nemen.

 

Artikel 11 – Reisdocumenten

11.1. Voor alle reizen naar het buitenland zijn geldige reisdocumenten vereist. De reiziger dient ervoor zorg te dragen dat hij bij vertrek in het bezit is van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties. Afhankelijk van de nationaliteit van u en/of uw medereiziger(s) en uw reisbestemming(en) gelden hiervoor verschillende bepalingen. U kunt deze bepalingen terugvinden op de website van Visum Centrale. Via deze dienst kunt u tevens uw visum aanvragen op www.visumcentrale.nl. Let wel: deze site gaat uit van de Nederlandse nationaliteit. Voor actuele informatie voor andere nationaliteiten kunt u terecht bij de ambassade(s) van het land van uw bestemming(en).
11.2. Voor een groot aantal buitenlandse bestemmingen zijn vaccinaties en/of malariatabletten noodzakelijk. Het niet hebben van bepaalde inentingen kan tot gevolg hebben dat u de toegang tot een land geweigerd kan worden. Ook bij een kort verblijf, bijv. een overstap, kunnen vaccinaties van toepassing zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de websites thuisvaccinatie.nl, ggd.nl of havenziekenhuis.nl. U dient er rekening mee te houden dat veel landen eisen dat uw paspoort nog zes maanden na uw verblijfsperiode geldig is. Ook dient u er rekening mee te houden dat het aanvragen van een geldig visum enige tijd in beslag kan nemen. Komfly.com raadt u dan ook aan zo snel mogelijk een visum aan te vragen nadat u uw vliegticket heeft geboekt. Komfly.com aanvaardt geen aansprakelijk indien de reiziger niet beschikt over geldige reisdocumenten.

11.3. Komfly.com wijst de opdrachtgever er met nadruk op dat de eerste voornaam en achternaam van de reiziger zoals deze in het paspoort vermeld staan, als passagiersgegevens doorgegeven dienen te worden in het boekingsproces. Indien u als vrouw getrouwd bent, dient u uw meisjesnaam zoals vermeld in uw paspoort in het boekingssysteem in te voeren en niet de achternaam van uw echtgenoot. Ook dient u niet de vermelding ‘echtgenoot van’’ en ‘weduwe van’’ in te vullen tijdens het boekingsproces.

Gebruik geen leestekens, koppeltekens (-) of accenten. Ingeval de reiziger met een vliegticket reist waarin zijn/haar naam niet correct wordt vermeld, kan dit leiden tot het weigeren van vervoer door de luchtvaartmaatschappij. Wanneer na het bevestigen van de boeking op de website geconstateerd wordt dat er een verkeerde naam staat of de naam niet correct gespeld is, dient de reiziger direct contact op te nemen met de klantenservice van komfly.com. Er worden altijd kosten in rekening gebracht voor het wijzigen van gegevens in een reeds gemaakte boeking, waarvoor komfly.com administratiekosten in rekening brengt. Tevens kan de luchtvaartmaatschappij ook wijzigingskosten in rekening brengen. Komfly.com kan geen enkele garantie geven dat het wijzigen van de naams-gegevens door de luchtvaartmaatschappij geaccepteerd wordt.

11.4. Komfly.com kan op uw verzoek per e-mail algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied verstrekken.

11.5. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is. De vluchtnummers en vluchttijden zoals deze op uw bevestiging of reisschema vermeld staan zijn een momentopname ten tijde van de reservering. De mogelijkheid is aanwezig dat luchtvaartmaatschappijen schema-wijzigingen doorvoeren waardoor de vluchtnummers, vluchttijden of de gevlogen route veranderen. Komfly.com streeft ernaar u voor vertrek op de hoogte te stellen van deze wijzigingen. Daar wij hiervoor geen garantie kunnen bieden, dan wel dat de informatie ons niet tijdig bereikt bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste vluchtnummers en vertrektijden. Deze informatie kunt u verkrijgen op Teletekst: vertrek-en aankomsttijden Schiphol, telefonisch bij Schiphol inlichtingen: 0900-0141 en op internet: www.schiphol.nl
11.6. Daar vluchtnummers en -tijden alsook luchtvaartmaatschappijen ook tijdens uw reis kunnen veranderen dient u tijdig voor vertrek van iedere vlucht deze informatie te controleren.
11.7. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van alle juiste reisbescheiden. Komfly.com kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden, of het niet ontvangen van de reisbescheiden (vouchers/tickets).

11.8. Wij raden de opdrachtgever aan een geschikte reisverzekering af te sluiten om (tot een minimum) de kosten te dekken die men oploopt bij een reisannulering of voor dringende medische bijstand, inclusief repatriëring, in geval van ongeval of ziekte terwijl de opdrachtgever zich in het buitenland bevindt. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever na te gaan of de verzekering die wordt afgesloten geschikt is en volstaat aan de specifieke behoeften.

11.9. Indien u naar of via de Verenigde Staten reist of doorreist en gebruik wilt maken van het VISA Waiver Program (VVWP) dient u toestemming te vragen om gebruik te maken van het Electronic System for Travel Authorisation (EESTA). U dient dit bij voorkeur uiterlijk 72 uur voor vertrek te doen, zodra u een vliegticket en/of hotel heeft geboekt. Hierna kunt u nog wel ESTA - reistoestemming aanvragen, maar als u geen toestemming krijgt, heeft u wellicht niet genoeg tijd om de benodigde visa alsnog aan te vragen. De kosten voor de aanvragen komen voor rekening van de Reiziger en dienen per creditcard voldaan te worden. Het is niet toegestaan zonder ESTA naar of via de Verenigde Staten te reizen. Voor meer informatie over de aanvraag en of u in aanmerking komt voor het VWP verwijst Komfly.com u naar de website van ESTA.

Komfly.com wijst alle Reizigers van en naar de Verenigde Staten erop dat uw gegevens toegankelijk zijn voor lokale autoriteiten in verband met een wettelijk verplichte veiligheidscontrole. Uw gegevens worden door ESTA slechts voor veiligheidsdoeleinden gebruikt.

 

Artikel 12 – Boeken van vluchten

Heeft u een vliegticket geboekt, dan is de betreffende luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk voor de boeking en worden de reisinformatie en ook de voor de uitvoering van de reis benodigde persoonsgegevens opgeslagen in het boekingssysteem van de dienstverlener.

Inchecken:
Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om op tijd in te checken bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Een aantal luchtvaartmaatschappijen bieden de mogelijkheid om voor vertrek via hun website online in te checken. Wij adviseren u de website van de luchtvaartmaatschappij waarmee u reist te raadplegen om te kijken of dit voor uw vlucht(en) mogelijk is. Bij een aantal luchtvaartmaatschappijen is online inchecken zelfs verplicht, zoals maar niet uitsluitend het geval is bij Ryanair en EasyJet. Voor actuele informatie adviseren wij u contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.

Wij adviseren u om ruim voor de geplande vertrektijd in te checken en tijdig de (centrale) security check te passeren.

Als algemene richtlijn adviseren wij de volgende inchecktijden:

.  Europese bestemming minimaal 3 uur voor de vertrektijd;

.  Bestemming buiten Europa minimaal 3,5 uur voor de vertrektijd;

.  Voor bestemmingen met strenge veiligheidscontroles zoals, maar niet beperkt tot, de Verenigde Staten en Israël geldt een minimale inchecktijd van 4 uur voor vertrek.

Zwangere vrouwen:

 Het staat de luchtvaartmaatschappij vrij zwangere vrouwen te weigeren afhankelijk van het aantal weken waarin de zwangerschap zich bevindt, raadpleeg hierover de voorwaarden van de door u geboekte luchtvaartmaatschappij. Tevens kunt u contact opnemen met de klantenservice van Komfly.com.

Paspoort baby’s

Vanaf 26 juni 2012 heeft elk kind (ook baby’s!) een eigen paspoort of identiteitskaart nodig voor reizen naar het buitenland. Dit geldt zowel voor reizen naar landen binnen als buiten Europa. Het vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijving heeft geen gevolgen voor de geldigheid van uw eigen paspoort. Uw document blijft geldig tot de datum einde geldigheid die in het paspoort is aangegeven. Voor meer informatie hieromtrent verwijst Komfly.com u graag door naar de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Reizen met baby’s

In de luchtvaart is een baby een kindje dat de leeftijd van 2 jaar op de vluchtdata, zowel de heen - als de terugreis, nog niet heeft bereikt. Een volwassen reiziger kan over het algemeen met één baby reizen. Een baby heeft geen recht op een eigen stoel. Gedurende de reis dient de baby op schoot gehouden te worden. Voor meer informatie hieromtrent kunt u con tact opnemen met de klantenservice van Komfly.com.

Alleenreizende kinderen

Alvorens een boeking te maken voor een alleen reizend kind, dient u te allen tijde contact op te nemen met de klantenservice van komfly.com. U dient er rekening mee te houden dat alleenreizende kinderen (jonger dan 18 jaar) meestal niet door de luchtvaartmaatschappij worden vervoerd. U bent zelf te allen tijde verantwoordelijk de algemene voorwaarden van een luchtvaartmaatschappij hieromtrent te raadplegen alvorens een boeking te maken voor een alleen reizend kind onder de 18. Komfly.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de reiziger geen contact heeft opgenomen met Komfly.com, alvorens een boeking te maken voor een alleen reizend kind .

Vluchttijden, vluchtnummers en vluchtroutes

De vluchttijden, vluchtnummers en vluchtroutes die bij boeking worden meegedeeld aan de opdrachtgever zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen, worden niet gegarandeerd door Komfly.com en kunnen derhalve veranderen. Het is daarom erg belangrijk om 60 uur voor vertrek het actuele reisschema te controleren.

Voor overige luchtvaartmaatschappijen verwijzen we u door naar de website van de betreffende dienstverlener. Komfly.com draagt geen verantwoordelijkheid indien de reiziger door wijzigingen die door de luchtvaartmaatschappij zijn doorgevoerd schade ondervindt. Komfly.com zal zich inspannen de opdrachtgever tijdig op de hoogte te brengen van veranderingen in vluchttijden, vluchtroutes en/of vluchtnummers. Deze communicatie geschiedt uitsluitend op het e-mailadres dat door de opdrachtgever bij de boeking is doorgegeven aan Komfly.com.

Verplichte volgorde reisschema

Een vliegticket bestaat uit 1 of meer coupons. Dit zijn de reisonderdelen zoals vermeld in het reisschema. Het door de opdrachtgever betaalde tarief komt overeen met het reisschema als vermeld op het vliegticket. Het gebruik van het gehele op het vliegticket vermeldde reisschema is een essentieel onderdeel van de vervoersovereenkomst tussen opdrachtgever en de luchtvaartmaatschappij. De reiziger dient zich te houden aan de geboekte reisroute. Het is niet toegestaan om individuele coupons van de reis te annuleren of ongebruikt te laten. Een vliegticket zal niet worden geaccepteerd indien een of meerdere coupons niet gebruikt worden in de volgorde waarin de coupons zijn uitgegeven, beginnend met de plaats van vertrek zoals vermeld op het vliegticket. Indien de reiziger voor een van de vluchten niet komt opdagen, zullen luchtvaartmaatschappijen de reiziger beschouwen als een ‘no show’, wat leidt tot annulering van alle vervolgvluchten zonder enige schadeloosstelling. Voor een vlucht Düsseldorf - Amsterdam - New York, kunt u dus niet opstappen in Amsterdam.

Reizen met treintickets

Indien u een treinticket heeft naar of van de luchthaven, ben u verplicht dit deel van de door u geboekte reis per trein af te leggen. U kunt uw treinticket met zitplaatsreservering op vertoon van uw vliegticket en een geldig identiteitsbewijs afhalen bij speciale balies op uw vertrekstation. U kunt de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij raadplegen voor de verschillende vertrekstations waar u kunt opstappen. De treintickets kunnen in de meeste gevallen vanaf 4 uur voor vertrek van de trein opgehaald worden bij de speciale balies. Wees op tijd in verband met eventuele wachtrijen. Zorg ervoor dat uw treinkaartje door de conducteur wordt afgestempeld; als u na het deel per trein een vlucht neemt, moet u uw treinkaartje laten zien bij de incheckbalie op de luchthaven.

 

Artikel 13 – Gedrag aan boord van het vliegtuig

Gedrag aan boord van het vliegtuig

1.a. Indien de toestand en/of het gedrag van een Passagier aan boord van het luchtvaartuig één of meerdere personen of eigendommen of het luchtvaartuig zelf in gevaar brengt of dreigt te brengen, indien een Passagier de bemanning hindert bij de uitoefening van haar taak, niet voldoet aan de instructies van de bemanning ter verzekering van de veiligheid van het luchtvaartuig of het veilige, efficiënte en comfortabele Vervoer van Passagiers of zich op zodanige wijze gedraagt dat de andere Passagiers daar redelijkerwijs bezwaar tegen kunnen maken, kan Vervoerder die maatregelen treffen die hij noodzakelijk acht om voortzetting van dit gedrag te voorkomen, met inbegrip van lijfsdwang.

b. De gezagvoerder is bevoegd de nodige maatregelen te nemen ter waarborging van de veiligheid van de vlucht. De gezagvoerder is tevens bevoegd tot het nemen van redelijke maatregelen, vrijheidsbeperking daaronder begrepen, ter verzekering van de orde en discipline aan boord en om hem in staat te stellen personen die de orde aan boord verstoren of de veiligheid van de vlucht in gevaar brengen aan de bevoegde autoriteiten over te dragen. De Passagier is verplicht de door of namens de gezagvoerder gegeven aanwijzingen op te volgen. De gezagvoerder kan aangifte doen van strafbare feiten waaronder begrepen het niet opvolgen van door of namens de gezagvoerder gegeven aanwijzingen.

 

2. Om redenen van veiligheid kan Vervoerder het gebruik aan boord beperken of verbieden van elektronische apparatuur, inclusief draagbare telefoons, laptop computers, draagbare recorders, draagbare radio’s, cd spelers, elektronische spelletjes, speelgoed met afstandsbediening, scanners, walkietalkies en andere apparatuur werkend via een antenne, met uitzondering van gehoorapparaten en pacemakers voor het hart.

3. Het drinken van alcoholische dranken die door een Passagier zelf zijn meegebracht aan boord is verboden. Vervoerder mag het serveren van alcoholische dranken aan de Passagier aan boord van het luchtvaartuig beperken of stopzetten.

4. Het is verboden enig soort van drugs aan boord te brengen en/of te gebruiken. De gezagvoerder kan aangifte doen bij de bevoegde autoriteiten.

5. Roken (wat tevens omvat het roken van een elektronisch sigaret of ander kunstmatige vorm van roken) is aan boord verboden. Overtreding van dit verbod is een strafbaar feit, waarvan de Vervoerder aangifte kan doen bij de bevoegde autoriteiten.

6. Het is niet toegestaan video’s of foto’s te maken aan boord van het luchtvaartuig, met uitzondering van foto’s en video’s voor persoonlijk gebruik. Het maken van video’s of foto’s van bemanning aan boord van het luchtvaartuig is nimmer toegestaan, tenzij hier vooraf goedkeuring voor is gegeven door de bemanning zelf.

7. Vervoerder heeft het recht Vervoer te weigeren van elke Passagier die niet voldoet aan de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen. De Passagier is jegens de Vervoerder aansprakelijk voor de door de Vervoerder geleden Schade, met inbegrip van eventuele vorderingen van derden jegens de Vervoerder, als gevolg van het niet voldoen aan de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen. Vervoerder en de bemanning zijn niet aansprakelijk voor door de Passagier geleden Schade als gevolg van het uitoefenen van de in dit artikel gegeven bevoegdheden.

8. Indien Vervoerder als gevolg van het gedrag van de Passagier het luchtvaartuig moet doen uitwijken naar een niet van tevoren vastgestelde Plaats van bestemming, dient de Passagier aan Vervoerder de gemaakte kosten van het uitwijken te betalen en alle overige Schade die Vervoerder leidt dientengevolge.

 

.

Artikel 14 - Rente en incassokosten

De opdrachtgever die niet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens Komfly.com heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd, tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

Verder is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle in redelijkheid door Komfly.com of dienstverlener gemaakte buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 15 – Geschillen

Klachten van de reiziger over de door komfly.com uitgevoerde opdracht dienen schriftelijk binnen twee maand en na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij komfly.com te worden ingediend, hetzij per gewone post (Komfly.com - The Base B - Evert van de Beekstraat 11118 CL - Schiphol Airport ( NL ), hetzij per email (info@komfly.nl).

Binnen 6 tot 8 weken na ontvangst van de klacht door Komfly.com, ontvangt de reiziger schriftelijk een inhoudelijke reactie.

 

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

De website, de inhoud van de website met uitzondering van door derden geleverd materiaal en de komfly.com merken zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Dit materiaal mag niet zonder voorafgaande toestemming van Komfly.com worden gebruikt behoudens wettelijke toegestane uitzonderingen.
 

Artikel 17 - Disclaimer 
De opdrachtgever erkent en verklaart, door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, tevens de disclaimer te aanvaarden.

 

Artikel 18 – Privacy

 De opdrachtgever dient in het kader van de boeking persoonsgegevens te verstrekken aan komfly.com. Komfly.com is bewerker en verwerkt slechts gegevens in opdracht van en ten behoeve van de reiziger(s) conform de instructies van opdrachtgever. Komfly.com verwerkt (als reisagent) persoonsgegevens noodzakelijk voor (1.) de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever de dienstverlener(s) en (2) de optimalisering van de door komfly.com aangeboden diensten.
Komfly.com verwerkt de persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden en om te voldoen aan enige op haar rustende wettelijke verplichting;

Komfly.com laat deels gegevens verwerken door dienstverlenende bedrijven die betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht. Deze bedrijven mogen uitsluitend volgens onze aanwijzingen te werk gaan en deze bedrijven worden zorgvuldig door ons uitgekozen. Daartoe behoren o.a. aanbieders van betalingssystemen en bedrijven die voor ons kredietwaardigheids- en zekerheidscontroles uitvoeren zodat u de keuze heeft uit diverse betalingsmogelijkheden, en om problemen bij de betaling en kredietfraude te voorkomen. Hierbij worden uw gegevens door ons uitsluitend aan die instanties doorgegeven die gevestigd zijn binnen de Europese Economische Ruimte en die dus onderworpen zijn aan de strenge wetgeving op het gebied van gegevensbescherming van de EU, of die verplicht zijn tot gegevensbescherming op een vergelijkbaar niveau.

Door het gebruik maken van de website van komfly.com verklaart de opdrachtgever het op de website gehanteerde Privacy beleid van komfly.com te aanvaarden.

 

Artikel 19 – Algemeen

De oorspronkelijke tekst van deze Algemene Voorwaarden is opgesteld in de Nederlandse taal en altijd leidend bij de uitleg van de hierin opgenomen bepalingen. Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet geldig, niet bindend, nietig of vernietigbaar is, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. Komfly.com zal zo spoedig mogelijk nadat de ongeldigheid, nietigheid of vernietigbaarheid is gebleken voorzien in een nieuwe bepaling die wel geldig is.

Komfly.com behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Tijdens het boekingsproces zal altijd de meest recente versie van deze algemene voorwaarden ter beschikking worden gesteld om te downloaden.

 

Artikel 20 - Toepasselijk recht

Op de overeenkomst van opdracht tussen Komfly.com en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.                                                                                                                                                                               oktober 2019